Sao dễ dàng quỳ lạy thế?

Cha mẹ còn sống thì chưa biết họ thành tâm đến đâu nhưng khi thấy những động vật bò sát như con rắn, con lươn thì họ lại dễ dàng quỳ lạy một cách rất thành tâm. Sao mà lạ lùng đến thế?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.