Tranh luận và văn hóa tranh luận

Dù đáng buồn, vẫn phải nói, các tranh luận liên quan đến chính trị - xã hội là những tranh luận thiếu văn hóa nhất nếu để các ý kiến, nhận xét được tự do phơi bày ra. Nhiều trao đổi cho thấy chúng chỉ là những cố gắng dùng từ nặng nề, thô tục nhất mà các bên dành cho nhau.

Doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo và những hệ lụy mang tính thể chế

Các đặc quyền, ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vì mục tiêu để các doanh nghiệp này trở thành chủ đạo, đầu tàu của nền kinh tế thật ra không làm cho các DNNN này lớn mạnh như mong đợi.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.