Những thế lưỡng nan trong việc chống tham nhũng: Bài học từ các nước

Để tiếp tục tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng có chất lượng, chính quyền Việt Nam xác định tham nhũng là giặc nội xâm, thậm chí đe dọa sự tồn vong của đảng lãnh đạo. Vì vậy, chính quyền đã tỏ ra quyết tâm chống tham nhũng. Tuy nhiên, cũng như một số nước có nền kinh tế chuyển đổi, tác giả cho rằng chính quyền phải đối phó với các thế lưỡng nan trong chính quá trình chống tham nhũng, và mức độ thành công của việc chống tham nhũng tùy thuộc vào cách chính quyền xử lý các thế lưỡng nan hay mâu thuẫn nội tại này.

Tăng trưởng và chống tham nhũng: Một số rào cản cần vượt qua

Bài viết dưới đây trình bày các vấn đề chung về tham nhũng, tác hại của nó đối với nền kinh tế của một quốc gia; sau đó đi sâu phân tích nạn tham nhũng như một hệ lụy của các chính sách tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, đồng thời trình bày một số khó khăn (thế lưỡng nan) trong việc giải quyết tình trang tham nhũng của chính quyền các nước đang phát triển. Cuối cùng là một vài gợi ý giải quyết vấn đề.

Nhân Quốc hội bàn về Biển Đông: Hoàn cảnh - Tâm thế - Tầm nhìn - Di sản

Tác giả cho rằng các bước đi hiện tại của lãnh đạo quốc gia nên được đặt trong một tầm nhìn dài hạn, chủ động hướng đến một di sản gồm một ý thức dân tộc độc lập, một non sông phát triển vững bền, một Việt Nam cường thịnh đủ sức răn đe đối với bất cứ thế lực bành trướng nào, đặc biệt từ Trung Quốc.

Tranh luận và văn hóa tranh luận

Dù đáng buồn, vẫn phải nói, các tranh luận liên quan đến chính trị - xã hội là những tranh luận thiếu văn hóa nhất nếu để các ý kiến, nhận xét được tự do phơi bày ra. Nhiều trao đổi cho thấy chúng chỉ là những cố gắng dùng từ nặng nề, thô tục nhất mà các bên dành cho nhau.

Doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo và những hệ lụy mang tính thể chế

Các đặc quyền, ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vì mục tiêu để các doanh nghiệp này trở thành chủ đạo, đầu tàu của nền kinh tế thật ra không làm cho các DNNN này lớn mạnh như mong đợi.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.