TP.HCM muốn thí điểm trung tâm phát triển quỹ đất ở quận huyện

TP.HCM thí điểm Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận huyện - Ảnh: Internet
UBND TP.HCM vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho thành phố được thực hiện thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận huyện.

Theo UBND TP.HCM, việc tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận huyện sẽ tạo cơ hội cho các đơn vị mở rộng chức năng, nhiệm vụ; có sự tham gia của hệ thống chính trị nên đạt được hiệu quả khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo tiến độ giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Đồng thời, việc này còn tăng cường tính tự chủ của đơn vị; có điều kiện cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức; khẳng định vai trò, vị trí của các đơn vị góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Dự thảo đề án cũng cho biết, mục đích của việc thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận huyện nhằm sắp xếp toàn diện và đồng bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Song song đó là giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Từ đó, giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước.

UBND TP.HCM cũng cho biết, Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. Đơn vị này có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.