TP.HCM ban hành giá quản lý vận hành nhà chung cư

Ảnh chỉ mang tính minh họa
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Phạm vi điều chỉnh áp dụng cho việc thu phí quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng gồm cơ quan quản lý nhà ở sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư cũng sẽ là cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư gồm: Nhà chung cư không có thang máy, mức tối thiểu là 500 đồng/m2 thông thủy/tháng; mức tối đa là 3.000 đồng/m2 thông thủy/tháng. Nhà chung cư có thang máy, mức tối thiểu là 1.500 đồng/m2 thông thủy/tháng; mức tối đa là 6.000 đồng/m2 thông thủy/tháng.

Mức giá trong khung giá quy định này chưa có các dịch vụ gia tăng (tắm hơi, bể bơi, internet, sân tennis, truyền hình cáp hoặc các dịch vụ gia tăng khác) và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc chung cư có các khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung thì phải được tính để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư nhằm giảm giá dịch vụ nhà chung cư và có thể thu kinh phí thấp hơn mức giá tối thiểu quy định tại khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nêu trên.

Cũng theo quyết định này thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà chung cư xã hội chỉ để học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng.

Trường hợp thống nhất về giá dịch vụ quản lý tại hội nghị nhà chung cư; đã có thỏa thuận chung về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua căn hộ cũng không áp dụng mức phí trong quyết định này.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về quản lý giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước và báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM xem xét, giải quyết; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời tổ chức xây dựng, điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước khi có biến động giá hoặc không phù hợp với thực tế để trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND quận, huyện phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quản lý; đôn đốc, kiểm tra UBND phường, xã, thị trấn, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị báo cáo tình hình quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10.4.

A.Thư


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.