Đà Nẵng: Yêu cầu tháo dỡ các ki-ốt mua bán đất trái phép

Một ki-ốt được dựng lên để giao dịch bất động sản trên địa bàn quận Liên Chiểu
Tại các tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang có một số tổ chức, cá nhân có hành vi chiếm dụng đất đai, vỉa hè, đường bộ để dựng lều quán, đặt container, ki-ốt để buôn bán và kinh doanh bất động sản trái phép.

Cò đất tung tin Đà Nẵng lập quận Hiếu Đức để thổi giá

Đà Nẵng xử nghiêm cán bộ, đảng viên nếu tiếp tay cho 'cò đất'

Sau Đà Nẵng, cò đất giả chữ ký của chủ tịch Quảng Nam để thổi giá

Để chấn chỉnh kỷ cương trật tự đô thị trên địa bàn, UBND quận Liên Chiểu vừa có công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang có hành vi dựng lều quán tạm, đặt container, ki-ốt trái phép phải khẩn trương tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả nguyên hiện trạng ban đầu của đất sau 24 giờ.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà các tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn cố tình chây ì, không chấp hành thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý hành chính và tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định. Mọi thiệt hại về vật chất, tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm.

UBND quận giao UBND các phường trực thuộc theo dõi việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân. Trường hợp các tổ chức, cá nhân vi phạm không tự nguyện chấp hành thì tổ chức lực lượng phối hợp đội kiểm tra quy tắc đô thị và các cơ quan đơn vị có liên quan tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.