Chính phủ giải trình việc dùng ngân sách nhà nước trong tái cơ cấu ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản nêu rõ, trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó không trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước. 
Ngày 30.12, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc sử dụng ngân sách nhà nước trong tái cơ cấu ngân hàng.
Theo văn bản này, tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2011-2015 được triển khai thực hiện theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1.3.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 (Đề án 254) và các quy định của pháp luật.
Trong quá trình triển khai, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó không trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước. Tái cơ cấu ngân hàng và các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 đã đạt được những kết quả tích cực như đã báo cáo Quốc hội.
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá Đề án 254, Chính phủ sẽ xác định nhu cầu và đề ra định hướng, giải pháp tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng cho giai đoạn 2016-2020 phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa (đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 về việc sử dụng ngân sách nhà nước trong tái cơ cấu ngân hàng.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015, triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2016.
Theo đó, Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 28.12.2015, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 957.000 tỉ đồng, đạt 105% dự toán, bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội.
Đáng chú ý, hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao. Trong những ngày cuối cùng của năm 2015, Bộ Tài chính cho biết vẫn quyết liệt chỉ đạo thu ngân sách nhà nước để hoàn thành đến mức cao nhất thu ngân sách trung ương, hạn chế đến mức thấp nhất việc phải sử dụng đến khoản 10.000 tỉ đồng thu thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để hỗ trợ cân đối ngân sách trung ương năm 2015.
Chính phủ còn trình Quốc hội thông qua dự toán thu cân đối ngân sách năm 2016 là 1.014,5 nghìn tỉ đồng. Dự toán chi ngân sách nhà nước là 1.273,2 nghìn tỉ đồng. Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước là 254,95 nghìn tỉ đồng, dự toán chi thường xuyên NSNN là 824 nghìn tỉ đồng, dự toán chi trả nợ, viện trợ là 155,1 nghìn tỉ đồng.
Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.