Trận kịch chiến của rắn hổ mang và cầy mangut trên sân golf

Đoạn video ghi lại trận kịch chiến giữa cầy mangut và rắn hổ mang trên một sân golf ở Nam Phi. Cầy mangut tìm đủ cách tấn công rắn hổ mang trong khi con rắn tự vệ quyết liệt.

Nguồn video: YouTube


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.