Tính sơ bộ, chủ tiệm vàng đã vay mượn hàng trăm người với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Sự việc chỉ vở lỡ khi có thông tin vào chiều cùng ngày, có một chủ nợ đến gặp chủ tiệm vàng Ý Loan để đòi số tiền trên 2 tỉ đồng.
Hóa ra sáng hôm đó, người này giao cho tiệm vàng hơn 2 tỉ đồng để mua 100.000 USD. Thế nhưng sau bốn lần đến mà không lấy được USD, chủ tiệm vàng lại cho biết không có tiền để trả. Tức mình, người này gọi điện cho một số “đàn em” kéo đến “dằn mặt” thì mọi người mới phát giác tiệm vàng này vỡ nợ.
Trọng Mạnh
(Ảnh: Tiệm vàng Ý Loan ngày 10.12 cửa đóng then cài)