18 tuần 25/8-29/12
Bắn pháo hoa mừng phá hủy khách sạn 11 tầng ở New York
Một khách sạn 11 tầng nằm tại trung tâm New York được xây dựng từ năm 1920 đã bị phá hủy để tiến hành xây dựng […]...
Góp thêm cho “Tư liệu thành văn đầu tiên…”
Việc tìm được "Tư liệu thành văn đầu tiên nầy (the first documented fact about Ho Chi Minh’s youth) là bức thư của ông Chouquet - Hiệu trưởng trường […]...

Get Adobe Flash player