Kỳ 45: Bị xử tội chết chỉ vì ăn trộm... một trái ổi!
Mao Trạch Đông “xuất khẩu” chủ nghĩa xã hội không tưởng với các “bếp ăn tập thể” sang Campuchia gây nạn đói lớn – trẻ em không có gì ăn, lấy trộm một trái ổi cũng […]...