Giảm lỗ, truy thu hàng trăm tỉ đồng thuế từ giao dịch liên kết

Ảnh minh họa
Trong tháng 5 vừa qua, Tổng cục Thuế cho biết đã truy thu và giảm lỗ được hàng trăm tỉ đồng từ 51 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết.

Cụ thể, báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5.2017 của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 51 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Theo đó đã truy thu, truy hoàn và phạt trên 205 tỉ đồng, giảm lỗ gần 286 tỉ đồng, giảm khấu trừ 5,89 tỉ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 564 tỉ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu là trên 82,5 tỉ đồng, giảm lỗ 154,3 tỉ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 536 tỉ đồng. Tuy nhiên, 51 danh tính công ty trên không được cơ quan thuế nêu rõ trong báo cáo.

Theo quy định hiện tại, giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác,...

Trong 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế và 63 cục thuế cũng đã thanh tra, kiểm tra được 22.336 doanh nghiệp, con số này mới chỉ hoàn thành gần 22% kế hoạch đặt ra cho năm 2017 là 101.706 doanh nghiệp.

Kết quả thanh tra hơn 22.000 doanh nghiệp đã giúp tăng thu tổng số thuế lên gần 5.941 tỉ đồng, bằng 139,24% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là trên 3.100 tỉ đồng, con số này tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuyết Nhung

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bình luận0


Loading...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.