XEM NHIỀU NHẤT

 
  • BOT Cai Lậy: Không có tính thị trường, cũng không định hướng XHCN
  • Làm người tử tế: Dễ mà khó!
  • Từ chuyện biếu chùm nhãn đã thấy áy náy đến chuyện đút lót biệt thự, xe sang
  • Luật của tự nhiên không cho phép 'vỡ đê theo kế hoạch'
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOGGER NỔI BẬT