Rắn vua nuốt chửng rắn hổ kịch độc trước cửa nhà dân

Cuộc tử chiến giữa hai con rắn ngay trên bậc cửa trước nhà một cư dân Mỹ kết thúc khi rắn vua nuốt chửng rắn hổ nhỏ hơn.

Nguồn video: ViralHog


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.