Đại bàng tha khỉ về tổ làm mồi cho con

Hình ảnh từ camera bí mật cho thấy chim đại bàng bố tha một con khỉ về tổ cho đại bàng con. Đoạn video do nhóm nghiên cứu thuộc dự án Wired Amazon của công ty Rainforest Expeditions quay lại gần khu Refugio Amazonas ở Tambopata, Peru.

Nguồn video: YouTube

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bình luận0


Loading...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.