• Quốc Phong

  Nhà báo

  Bổ nhiệm cán bộ trẻ là tốt nhưng người được bổ nhiệm cần phải chứng tỏ tài năng thực sự chứ không thể chỉ nhờ là con ông cháu cha hoặc nhờ "chạy chức". Nếu không vậy thì "chiếc áo" của quan chức sẽ chỉ là chiếc chăn rộng thùng thình quấn vào anh ta, sao mà làm được việc gì? Cổ nhân đã dạy người đời sau về đạo làm người, làm công bộc cho dân: "Y phục xứng kỳ đức" chính là thế!

 • Nguyễn Thị Ngọc Hải

  Nhà báo - nhà văn

  Nghề báo có nhiều nguy cơ sụt giảm số lượng, “báo chí đứng trước tương lai đáng sợ”, nhưng thật ra, tin tức thì bao giờ cũng cần, và càng tràn ngập càng cần tin tức có giá trị.

 • Nguyễn Thông

  Nhà báo

  Phải làm sao để mỗi người lính, nhất là những người lĩnh trọng trách, nhiệm vụ đặc biệt “yên tâm vững bước mà đi” với một hậu phương đầy tốt đẹp. Không thể đòi hỏi người lĩnh cùng lúc phải cống hiến cả bản thân lẫn gia đình, hy sinh bằng mọi giá.

 • Kỳ Duyên

  Nhà báo

  Đúng quy trình là khái niệm về tổ chức, bảo đảm sự chọn lọc những tài năng quản lý đúng quy định và nguyên tắc tổ chức. Nhưng rất nhanh, có không ít vị tìm ra những đường đi lắt léo trong cái khái niệm nghiêm cẩn đó để trục lợi.

 • Từ Kế Tường

  Nhà báo

  Người làm báo là tên gọi chung của một nghề nghiệp được xã hội tôn vinh trên mặt trận Văn hóa - Tư tưởng.

 
 
 
BLOGGER NỔI BẬT